Cursuri Scurte CIPD

Dedicate să acopere ariile profesionale de Human Resources ale standardului CIPD Profession Map, cursurile scurte sub licenţa YOU+ acoperă cererea de competenţe pentru practicienii din domeniul Human Resources.

Image